Omgevingsvergunningen, 29 oktober 2019

Dit item is verlopen op 10-12-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 21.10.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Papaverstraat 1, 1131 HK Volendam;
 • 21.10.2019: activiteit bouwen, Grote Ven 20, 1131 RD Volendam;
 • 24.10.2019: activiteit bouwen, Frans Halsstraat 49, 1132 TB Volendam;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.
 

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 17.10.2019: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een  gemeentelijk monument, Achterhaven 89b, 1135 XT Edam;
 • 23.10.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Oorgat 64, 1135 CS Edam;
 • 25.10.2019: activiteit bouwen, William Pontstraat 41, 1135 ET Edam;
   

Volendam

 • 21.10.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het slopen, verstoren of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Brugstraat 2, 1131 ZW Volendam;
 • 24.10.2019: activiteit bouwen, Noordeinde 106, 1131 GE Volendam;
 • 24.10.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Beukenlaan 38, 1131 CV Volendam;
 • 24.10.2019: activiteit bouwen, Mgr C Veermanlaan 4, 1131 KH Volendam;
 • 24.10.2019: activiteit bouwen, Asterstraat 25, 1131 LP Volendam;
 • 25.10.2019: activiteit bouwen, Edammerweg 51, 1131 DR Volendam;
 • 25.10.2019: activiteit bouwen, Beukenlaan 37, 1131 CS Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 21.10.2019: activiteit bouwen, Middelie 60, 1472 GS Middelie;
 • 23.10.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Waterrijk 2c en 2d in Oosthuizen;
 • 24.10.2019: activiteit bouwen, De Krommert 71, 1474 PR Oosthuizen;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 21.10.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Achterhaven 101, 1135 XT Edam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Vergunningsvrije activiteiten

De volgende, bij de gemeente bekend zijnde activiteiten, zijn ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie concluderen wij dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij:

 • 14.10.2019: Middelie 61, 1472 GS Middelie;
   

Bezwaar indienen:

Voor het vergunningvrij realiseren van een bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig, waardoor dit bouwplan niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Tegen de conclusie dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningvrij bouwen zoals gesteld in de Wabo en het Besluit omgevingsrecht kunt u wel gemotiveerd bezwaar maken.

Tegen deze rechtsvaststelling kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 28 oktober 2019