Omgevingsvergunningen, 29 juni 2020

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 25.06.2020: activiteit het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, Kleine Kerkstraat 20, 1135 AT Edam;
   

Volendam

 • 23.06.2020: activiteit bouwen, Burgemeester van Baarstraat 25, 1131 WR Volendam;
 • 24.06.2020: activiteit bouwen, Beukenlaan 7, 1131 CR Volendam;
 • 28.06.2020: activiteit bouwen, Edammerweg 29, 1131 DP Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 23.06.2020: activiteit bouwen, De Krommert 53, 1474 PP Oosthuizen;
 • 24.06.2020: activiteit bouwen, Middelie 113, 1472 GV Middelie;
 • 24.06.2020: het gebruik van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, het wijzigen van een monument en het uitvoeren van een werk, Gemaal Warder;
 • 26.06.2020: activiteit bouwen, Raadhuisstraat 27, 1474 HH Oosthuizen;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 18.06.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Nijverheidstraat 30, 1135 GE Edam;
 • 25.06.2020: activiteit bouwen, Oosterkade 4 ws, 1135 VN Edam;
 • 25.06.2020: activiteit bouwen, Graaf Willemstraat 5a, 1135 WP Edam;
   

Volendam

 • 18.06.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Dril 1a, 1131 ZR Volendam;
 • 23.06.2020:activiteit bouwen, Doggersbank 37, 1132 LM Volendam;
 • 25.062020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, het maken van een uitweg, Den Oeverlaan 65, 1132 LP Volendam;
 • 25.06.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, het maken van een uitweg, Lupinestraat 12, 1131 JT Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 18.06.2020: activiteit bouwen, Kievitstraat 5, 1472 GJ Middelie;
 • 23.06.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Kwadijk 94c in Kwadijk;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, en een uitweg maken ten behoeve van het Sportcentrum Broeckgouw te Volendam op 23 juni 2020 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 augustus 2020.

Edam-Volendam, 29 juni 2020