Omgevingsvergunningen, 29 juli 2019

Dit item is verlopen op 11-09-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 24.07.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingplan en het wijzigen van een monument, Achterhaven 101, 1135 XT Edam;
 • 25.07.2019: activiteit bouwen, Bult 20, 1135 AJ Edam;
 • 26.07.2019: activiteit bouwen en het wijzigen van een monument Voorhaven 80, 1135 BT Edam;
   

Volendam

 • 22.07.2019: activiteit bouwen, St Gerardusstraat 24, 1131 GZ Volendam;
 • 23.07.2019: activiteit bouwen, Prinses Irenestraat 10, 1131 AV Volendam;
 • 23.07.2019: activiteit bouwen, Schoolstraat 17, 1131 CK Volendam;
 • 24.07.2019: activiteit bouwen, Hermanus van der Haarstraat 17, 1132 VJ Volendam;
 • 26.07.2019: activiteit bouwen, slopen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het wijzigen van een monument, Brugstraat 2, 1131 ZW Volendam;
 • 27.07.2019: activiteit bouwen, Morseweg 47-49, 1131 PG Volendam;
 • 27.07.2019: activiteit bouwen, Plutostraat 64, 1131 WG Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 25.07.2019: activiteit bouwen, Warder 144, 1473 PJ Warder;
 • 25.07.2019: activiteit bouwen, Middelie 57, 1472 GR Middelie;
 • 26.07.2019: activiteit bouwen, en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Seevancksweg 93a, 1474 HT Oosthuizen;
 • 28.07.2019: activiteit bouwen, Kwadijk 36, 1471 CB Kwadijk;
 • 29.07.2019: activiteit bouwen, Warder 144 , 1473 PJ Warder;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.
 

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 18.07.2019: activiteit bouwen, Twiskepolderstraat 15, 1135 JT Edam;
 • 22.07.2019: activiteit bouwen, wijzigen van een monument, gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Schepenmakersdijk 16a, 1135 BW Edam;
 • 25.07.2019: activiteit het uitvoeren van een werk, Schepenmakersdijk 16, 1135 BW Edam;
   

Volendam

 • 24.07.2019: activiteit bouwen, Beukenlaan 11, 1131 CR Volendam;
 • 24.07.2019: activiteit bouwen, Prinses Beatrixstraat 26, 1131 AX Volendam;
 • 25.07.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Vissersstraat 76, 1131 GM Volendam;
 • 25.07.2019: activiteit bouwen, Schoolstraat 17, 1131 CK Volendam;
 • 25.07.2019: activiteit bouwen, Populierenlaan 2, 1131 MP Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 16.07.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Raadhuisstraat 24, 1474 HG Oosthuizen;
 • 18.07.2019: activiteit bouwen, Raadhuisstraat 20, 1474 HG Oosthuizen;
 • 24.07.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Stationsweg 25, 1471 CM Kwadijk;
 • 25.07.2019: activiteit bouwen, Wilgerooslaan 34, 1474 ST Oosthuizen;
 • 25.07.2019: activiteit bouwen, Raadhuisstraat 30, 1474 HH Oosthuizen;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 18.07.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Kimsterweg 5, 1132 MN Volendam;
   

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 18.07.2019: activiteit bouwen, Beets 105, 1475 JH Beets.
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Julianaweg 137a te Volendam op 24 juli 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 september 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Vissersstraat 90 te Volendam op 25 juli 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 september 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel  te  op  2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  2019.

   

Edam-Volendam, 29 juli 2019