Omgevingsvergunningen, 28 januari 2019

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 26.01.2019: activiteit bouwen, Roelof Bootstraat 60, 1135 CJ Edam;

Volendam

 • 18.01.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan kavels 178-179, Volendam (Betreft een rectificatie. Per abuis was deze aanvraag op 21.01.2019 gepubliceerd als zijnde verleende omgevingsvergunning, het betreft echter een ingekomen aanvraag);
 • 23.01.2019: activiteit bouwen, Klaverbank 25, 1132 LL Volendam;
 • 24.01.2019: activiteit bouwen, Weegschaalstraat 68, 1131 MX Volendam;
 • 24.01.2019: activiteit bouwen, Prinses Margrietstraat 18, 1131 AR Volendam;
 • 25.01.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 49 (kavel 183) in Volendam;
 • 26.01.2019: activiteit bouwen, Noorderhaaks 2, 1132 LJ Volendam;

Kern Zeevang

 • 22.01.2019: activiteit bouwen, Warder 99, 1473 PE Warder;
 • 24.01.2019: activiteit bouwen, Voorkamp 21-23, 1475 JM Beets;
 • 25.01.2019: activiteit bouwen, ’t Laantje 5, 1475 JS Beets;
 • 26.01.2019: activiteit bouwen, Wilgerooslaan 34, 1474 ST Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 25.01.2019: activiteit bouwen, Zeevangszeedijk 11, 1135 CX Edam;
 • 25.01.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Nijverheidstraat 25, 1135 GE Edam;

Volendam

 • 25.01.2019: activiteit bouwen, Molenrak 9, 1132 MH Volendam;
 • 25.01.2019: activiteit bouwen, Jan Sluiterstraat 39, 1132 XW Volendam;
 • 25.01.2019: activiteit bouwen, Narcissenstraat 43, 1131XB Volendam;
 • 25.01.2019: activiteit bouwen, Leliestraat 46, 1131 LH Volendam;

Kern Zeevang

 • 23.01.2019: activiteit bouwen, Beets 130, 1475 JJ Beets;

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 23.01.2019: activiteit bouwen, Beukenlaan 38, 1131 CV Volendam;
 • 23.01.2019: activiteit bouwen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 10, 1131 KH Volendam;

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning gestaakt

 • 22.01.2019 : Voorhaven 135 (Lutherse Kerk), 1135 BP Edam;
 • 24.01.2019 : Meerzijde 1, 1131 ZX Volendam;

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • Oorgat 38, 1135 CS Edam (inrit/uitrit)

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  28 januari 2019