Omgevingsvergunningen, 27 januari 2020

Dit item is verlopen op 10-03-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 22.01.2020: activiteit bouwen, Jan Huibrechtszstraat 4, 1135 HP Edam;
 • 22.01.2020: activiteit bouwen, Groenland 2, 1135 TE Edam;
 • 24.01.2020: activiteit bouwen, Joodse Begraafplaats aan het Oorgat in Edam;
   

Volendam

 • 22.01.2020: activiteit bouwen, Scholeksterstraat 22, 1131 MD Volendam;
 • 23.01.2020: activiteit bouwen, Klaverbank 12, 1132 LL Volendam;
 • 24.01.2020: activiteit bouwen, Leendert Spaanderlaan 24, 1132 BR Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 22.01.2020: activiteit bouwen, Buitengouwweg 2, 1472 GD Middelie;
 • 23.01.2020: activiteit bouwen, IJsselmeerdijk 18, 1473 PP Warder;
 • 21.01.2020: activiteit gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Oud-Raeffeldamweg 3a, 1477 EG Hobrede;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 24.01.2020: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan en het slopen in beschermd stadgezicht, Achterhaven 90, 1135 XX Edam;
 • 27.01.2020: activiteit bouwen, Langemeerstraat 2b, 1135 JE Edam;
   

Volendam

 • 20.01.2020: activiteit brandveilig gebruik, Wieringenlaan 121 a t-m u, 1132 MB Volendam;
 • 22.01.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Wieringenlaan 10, 1132 MB Volendam;
 • 23.01.2020: activiteit bouwen, Weegschaalstraat 49, 1131 MT Volendam;
 • 27.01.2020: activiteit bouwen, Kapelaan Ruiterstraat 10, 1131 BA Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 27 januari 2020