Omgevingsvergunningen, 23 december 2019

Dit item is verlopen op 28-01-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 18.12.2019: activiteit bouwen en het wijzigen van een monument, Voorhaven 129, 1135 BP Edam;
 • 20.12.2019: activiteit vellen van een houtopstand, diverse bomen aan de Baandervesting Edam;
   

Volendam

 • 10.12.2019: activiteit bouwen, Kapelaan Ruiterstraat 10, 1131 BA Volendam (rectificatie d.d. 16.12.2019, Kapelaan Ruiterstraat 1);
 • 18.12.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan kavel a10 in Volendam;
 • 17.12.2019: activiteit bouwen, Wieringenlaan 10, 1132 MB Volendam;
 • 20.12.2019: activiteit uitvoeren van een werk, en het slopen, verstoren en in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Zuideinde (reconstructie) in Volendam;

Kern Zeevang

 • 18.12.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, langs de Markermeerdijken, Warder;
 • 19.12.2019: activiteit kappen van bomen, Kwadijk 39, 1471 CB Kwadijk;
 • 19.12.2019: activiteit kappen van bomen, Kwadijk 34a, 1471 CB Kwadijk;
 • 20.12.2019: activiteit bouwen, slopen, het uitvoeren van een werk, het maken van een inrit/uitweg, Kwadijkerbrug te Kwadijk;
 • 23.12.2019: activiteit bouwen, Westeinde 2, 1474 HA Oosthuizen;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 19.12.2019: activiteit bouwen, en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Oorgat 19a in Edam;
   

Volendam

 • 13.12.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Parallelweg 61, 1131 DM Volendam;
 • 19.12.2019: activiteit bouwen, G.A. Brederodestraat 6, 1132 SP Volendam;
 • 19.12.2019: activiteit bouwen, Reigerstraat 54, 1131 MA Volendam;
 • 19.12.2019: activiteit bouwen en het slopen, verstoren en in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Haven 120, 1131 EW Volendam;
 • 19.12.2019: activiteit bouwen, en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Kaper 6, 1132 PA Volendam;
 • 19.12.2019: activiteit bouwen, Boezelgracht 108, 1132 PL Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 17.12.2019: activiteit bouwen, Kwadijk 105, 1471 CG Kwadijk;
 • 17.12.2019: activiteit bouwen, Hobrede 58, 1477 EK Hobrede;
 • 19.12.2019: activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, diverse locaties in Zeevang (Fortweg Kwadijk, Werfweg Middelie, Oud-Raeffeldamweg Hobrede, Hobrederdijk Hobrede, Oosteinde 70 Oosthuizen).
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 16.12.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Hugo de Groothof 9, 1132 SJ Volendam;
 • 19.12.2019: activiteit het bouwen van een bouwwerk en het maken, hebben of veranderen van een inrit, Burgemeester Versteeghsingel 22E, 1135 VV Edam;


 

(Gedeeltelijk) ingetrokken omgevingsvergunning

 • 24.10.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Makkum 4 en 5 in Volendam;


Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 23 december 2019