Omgevingsvergunningen, 22 juni 2020

Dit item is verlopen op 05-08-2020.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 16.06.2020: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, Gravenstraat 11, 1135 XP  Edam;
 • 16.06.2020: activiteit bouwen, Groot Westerbuiten 7, 1135 GJ Edam;
   

Volendam

 • 15.06.2020: activiteit bouwen, Hyacintenstraat 14, 1131 HW Volendam;
 • 16.06.2020: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Molenrak 7, 1132 MH Volendam;
 • 17.06.2020: activiteit bouwen, Breewijd 22, 1132 LK Volendam;
 • 17.06.2020: activiteit bouwen, Kathammerstraat 110, 1131 AP Volendam;
 • 18.06.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Het Top 2, 1132 BD Volendam;
 • 19.06.2020: bouwen, Zuideinde 118-120, 1131 AK Volendam;
 • 19.06.2020: activiteit bouwen, Edammerweg 36a, 1131 DR Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 16.06.2020: activiteit slopen, het uitvoeren van een werk en een monument te slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, De Kogen , Beets;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 18.06.200: activiteit bouwen, Schippersgracht 16, 1131 XR Volendam;
 • 18.06.2020: activiteit bouwen en inrit/uitweg, Den Oeverlaan 43, 1132 LP Volendam
 • 16.06.2020: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 63, 1132 LP Volendam
   

Kern Zeevang

 • 11.06.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Etersheimer Braakweg 6, 1474 MV Oosthuizen;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 22 juni  2020