Omgevingsvergunningen, 22 juli 2019

Dit item is verlopen op 04-09-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 12.07.2019: activiteit bouwen, Graaf Willemstraat 11, 1135 WP Edam;
 • 13.07.2019: activiteit bouwen, Achterhaven 89b, 1135 XT Edam;
 • 15.07.2019: activiteit bouwen, Genua 24, 1135 LR Edam;
 • 17.07.2019: activiteit verstoren van een monument, Schepenmakersdijk 16a , 1135 AG Edam;
 • 19.07.2019: activiteit bouwen, Voorhaven 150, 1135 BW Edam;


Volendam

 • 12.07.2019: activiteit gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, A. Bleijsstraat 52, 1132 VC Volendam;
 • 18.07.2019: activiteit bouwen, Edammerweg 50, 131 DR Volendam;
 • 18.07.2019: activiteit uitvoeren van een werk, ter hoogte van Zeddeweg 2, 1131 EX Volendam;


Kern Zeevang

 • 17.07.2019: activiteit bouwen, Waterrijk fase 2c en 2d, Oosthuizen;
 • 17.07.2019: activiteit bouwen, Zeevangsdijkje 8e, 1471 EA Kwadijk;
 • 18.07.2019: activiteit bouwen, Ambachtsweg 4a, 1474 HW Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 16.07.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan kavel 188, Volendam;


Kern Zeevang

 • 15.07.2019: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Zeevangsdijkje 8b en 8d, 1471 EA Kwadijk;
 • 16.07.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Kwadijk 20, 1471 CA Kwadijk;


Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Julianaweg 109  te Volendam op 15 juli 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  2 september 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel  Raadhuisstraat 30 te Oosthuizen op 19 juli 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 september 2019.


Brandveilig gebruik

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

 • Op Haven 106 te Volendam voor melding brandveilig gebruik. Geaccepteerd op 10 juli 2019.


Bezwaar indienen: Tegen bovengenoemde melding kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken na afgifte van dit besluit.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sectie Bouwen en Milieu, telefoonnummer (0299) 398 398 of via mail omgevingsvergunning@edam-volendam.nl

Edam-Volendam,  22 juli 2019