Omgevingsvergunningen, 2 maart 2020

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 28.02.2020: activiteit bouwen, Eilandsgracht 4, 1135 XN Edam;
   

Volendam

 • 25.02.2020: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Texelstroom 21, 1132 LX Volendam;
 • 27.02.2020: activiteit bouwen, Gouden Slot 26, 1132 RS Volendam;
 • 29.02.2020: activiteit bouwen, Pellersplein 3b, 1131 BR Volendam;
 • 29.02.2020: activiteit bouwen, Junoplantsoen 12, 1131 NT Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 25.02.2020: activiteit bouwen, Middelie 37, 1472 GP Middelie;
 • 27.02.2020: activiteit bouwen, Beets 15, 1475 JB Beets;
   

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 28.02.2020: activiteit bouwen, het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, het gebruik van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, Zuideinde in Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 27.02.2020: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, De Wijzend 79, 1474 PE Oosthuizen;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 2 maart 2020