Omgevingsvergunningen, 19 augustus 2019

Dit item is verlopen op 02-10-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Volendam

 • 08.08.2019: activiteit bouwen, Kavel 187 in de Broekgouw Volendam;
 • 17.08.2019: activiteit bouwen, Willem Tholenstraat 4, 1132 XT Volendam;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 12.08.2019: Het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Den Oeverlaan 72 t/m 92 (6 GPO woningen) in Volendam;
 • 15.08.2019: het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Edammerweg 50, 1131 DR Volendam;
 • 15.08.2019: activiteit bouwen, Henricus Rolstraat 51, 1132 XL Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 15.08.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Buitengouwweg 2, 1472 GD Middelie;
 • 15.08.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Seevancksweg 93a, 1474 HT Oosthuizen;
   

Geweigerde omgevingsvergunning

 • 15.08.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Grote Woud 18, 1474 JC Oosthuizen;
   

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning gestaakt

 • 19.08.2019: activiteit bouwen, en het slopen, verstoren, of in enig opzicht wijzigen van een monument, Haven 94, 1131 ET Volendam;


Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan op het perceel St. Anthoniusstraat 3 te Volendam op 13 augustus 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 september 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Middelie 87 te Middelie op 15 augustus 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 september 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Den Oeverlaan 34 te Volendam op 19 augustus 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 oktober 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Breestraat 10 te Edam op 19 augustus 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 oktober 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Kathammerstraat 5 te Volendam op 13 augustus 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 september 2019.
   

Edam-Volendam, 19 augustus 2019