Omgevingsvergunningen, 17 september 2019

Dit item is verlopen op 29-10-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 14.09.2019: activiteit bouwen, Bouwen Loenstraat 5, 1135 JC Edam;
   

Volendam

 • 09.09.2019: activiteit bouwen, Karveel 5, 1132 GT Volendam;
 • 10.09.2019: activiteit bouwen, Lupinestraat 17, 1131 JT Volendam;
 • 11.09.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Tjalk 9 in Volendam;
 • 11.09.2019: activiteit bouwen, Asterstraat 25, 1131 LP Volendam;
 • 15.09.2019: activiteit bouwen, Steiger nabij Havendijkje in Volendam;
 • 15.09.2019: activiteit bouwen en activiteit het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument Zeestraat 1, 1131 ZD Volendam;
 • 16.09.2019: activiteit bouwen, Brugstraat 3, 1131 ZW Volendam;
   

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 06.09.2019: activiteit bouwen, Morseweg 47, 1131 PG Volendam;
 • 11.09.2019: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 34, 1132 LP Volendam;
 • 12.09.2019: activiteit bouwen, St Jozefstraat 23,

Kern Zeevang

 • 11.09.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Middelie 87, 1472 GT Middelie;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam, 16 september 2019