Omgevingsvergunningen, 16 juli 2019

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 08.07.2019: activiteit bouwen, Persijnstraat 27, 1135 HA Edam;
 • 09.07.2019: activiteit bouwen, Vijzelstraat 6, 1135 BH Edam;
 • 10.07.2019: activiteit bouwen en het wijzigen van een monument, Voorhaven 135, 1135 BP Edam;
 • 10.07.2019: activiteit bouwen, Achterhaven 16, 1135 XV Edam.


Volendam

 • 08.07.2019: activiteit bouwen, Beukenlaan 11, 1131 CR Volendam;
 • 08.07.2019: activiteit bouwen, Noordeinde 47, 1131 GC Volendam;
 • 08.07.2019: activiteit bouwen, Gouden Slot 18, 1132 RS Volendam;
 • 09.07.2019: activiteit bouwen, Wieringenlaan 12, 1132 MB Volendam;
 • 10.07.2019: activiteit bouwen, meerwerkopties Broeckgouw fase 9 en 10, 1132 LP Volendam;
 • 11.07.2019: activiteit bouwen, Leliestraat 20, 1131 LG Volendam;
 • 11.07.2019: activiteit bouwen, Henricus Rolstraat 51, 1132 XL Volendam;
 • 12.07.2019: activiteit bouwen, Prinses Beatrixstraat 26, 1131 AX Volendam;
 • 15.07,.019: activiteit bouwen, Schoolstraat 17, 1131 CK Volendam.


Kern Zeevang

 • 11.07.2019: activiteit bouwen, Middelie 60, 1472 GS Middelie.


Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 08.07.2019 (van rechtswege): activiteit bouwen, Lingerzijde 69, 1135 AN Edam.


Volendam

 • 27.06.2019: activiteit bouwen, Pluvierplantsoen 2, 1131 MH Volendam;(was fout gepubliceerd op 1 juli 2019)
 • 27.06.2019: activiteit bouwen, Burgemeester van Baarstraat 24, 1131 WV Volendam;(was fout gepubliceerd op 1 juli 2019)
 • 08.07.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Broeckgouw meerwerkopties, fase 9 en 10, Volendam;
 • 10.07.2019: activiteit bouwen, en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, Haven 35h, 1131 EP Volendam;
 • 10.07.2019: activiteit bouwen, Scholeksterstraat 10, 1131 MD Volendam;
 • 10.07.2019: activiteit bouwen, Schoolstraat 17, 1131 CK Volendam;
 • 10.07.2018: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Amsteldiep 2, 1132 MD Volendam;
 • 10.07.2019: activiteit bouwen, Leendert Spaanderlaan 2, 1132 BR Volendam.


Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor de bouw van 10 patio- en 8 waterwoningen een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 augustus 2019.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Oud-Raeffeldamweg 4 te Hobrede  op 11 juli 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 augustus 2019.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Den Oeverlaan kavel 188 te Volendam op 11 juli 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 augustus 2019.


Edam-Volendam,  15 juli 2019