Omgevingsvergunningen, 11 juni 2019

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

Verleende omgevingsvergunning

Volendam

 • 03.06.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument, nabij Haven 106, 108, 114 in Volendam;
 • 03.06.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Röntgenweg 17, 1131 PN Volendam;
   

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan op het perceel Kievitplantsoen 1 te Volendam op 3 juni 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 juli 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Raadhuisstraat 20 te Oosthuizen op 5 juni 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 juli 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en de activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan op het perceel Waterrijk te Oosthuizen op 5 juni 2019 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 juli 2019.
   
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en de activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan op het perceel Kimsterweg 5 te Volendam op 6 juni 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 juli 2019.


Edam-Volendam, 11 juni 2019