Omgevingsvergunningen, 10 september 2019

Dit item is verlopen op 22-10-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 02.09.2019: activiteit bouwen, Oorgat 64, 1135 CS Edam;
 • 06.09.2019: activiteit bouwen, en het slopen, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, Trambrug in Edam;
 • 06.09.2019: activiteit bouwen, Burgemeester Versteeghsingel 22d, 1135 VV Edam;


Volendam

 • 05.09.2019: activiteit bouwen, Edammerweg 14, 1131 DN Volendam;
 • 05.09.2019: activiteit bouwen, Noordeinde 106, 1131 GE Volendam;
 • 06.09.2019: activiteit bouwen, Beukenlaan 38, 1131 CV Volendam;
   

Kern Zeevang

 • 05.09.2019: activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, nabij Beetsdijkje 4, 1474 HR Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 02.09.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Vijzelstraat 6, 1135 BH Edam;
 • 03.09.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Achterhaven 16, 1135 XV Edam;
 • 03.09.2019: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, Grote Kerkstraat 62, 1135 BE Edam;
 • 05.09.2019: activiteit bouwen, Graaf Willemstraat 11, 1135 WP Edam;
   

Volendam

 • 29.08.2019: activiteit bouwen en gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, 4 GPO woningen aan de Texelstroom in Volendam (rectificatie);
 • 03.09.2019: activiteit bouwen, Julianaweg 137a, 1131 DH Volendam;
 • 03.09.2019: activiteit bouwen, Marconistraat 4a in Volendam;
 • 05.09.2019: activiteit bouwen, Meester Muhrenlaan 50, 1132 CG Volendam;
 • 05.09.2019: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, St Anthoniusstraat 3, 1131 GW Volendam;
   

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan voor de meerwerkopties van fase 9 & 10 De Broeckgouw te Volendam op 2 september 2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 oktober 2019.

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van 41 woningen van Waterrijk fase 2c en 3d te Oosthuizen op 5 september  2019 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 oktober 2019.


Ontwerp Omgevingsvergunning

 • 29.08.2019, Gouden Slot 18, 1132 RS Volendam;
 • 29.08.2019, Beets 78a, 1475 JE Beets;
   

Bovenstaande ontwerpbesluiten liggen met ingang van 10 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling RO, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Bouwzaken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 9 september 2019