Omgevingsvergunningen, 10 december 2018

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 04.12.2018: activiteit bouwen, Baanstraat (parkeerterrein) te Edam;
 • 05.12.2018: activiteit bouwen, Oorgat 64, 1135 CS Edam;
 • 10.12.2018: activiteit bouwen, Keetzijde kavel 80 Edam;

Volendam

 • 03.12.2018: activiteit bouwen, Kievitplantsoen 1, 1131 MJ Volendam;
 • 04.12.2018: activiteit bouwen, Heideweg 1b, 1132 DA Volendam;
 • 04.12.2018: activiteit bouwen, De Stient (parkeerterrein) te Volendam;
 • 05.12.2018: activiteit bouwen, Den Oeverlaan 51 (kavel 184) de Broeckgouw Volendam;

Kern Zeevang

 • 27.11.2018: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Jacob Hop erf 1 (kavel 12) in Warder;
 • 04.12.2018: activiteit bouwen, Westeinde 31, 1474 HB Oosthuizen;
 • 06.12.2018: activiteit bouwen, achter Oosteinde 54, 1474 MD Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 05.12.2018: activiteit bouwen, Roelof Bootstraat 88, 1135 CK Edam;

Volendam

 • 01.12.2018: activiteit bouwen en het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een in een verordening aangewezen monument, Haven 24, 1131 ER Volendam;
 • 01.12.2018: activiteit bouwen, ter plaatse van de Doggersbank te Volendam;
 • 01.12.2018: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Edammerweg 49, 1131 DR Volendam;
 • 01.12.2018: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Christiaan van Abkoudestraat 2, 1132 AC Volendam;
 • 05.12.2018: activiteit het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, N517 Zeddeweg te Volendam;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Edam-Volendam,  10 december 2018