Nota Vrijwilligerswerk

Dit item is verlopen op 16-02-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Edam-Volendam op 22 november 2018 de nota Vrijwilligerswerk 2018-2023 heeft vastgesteld.

Waarom een nota Vrijwilligerswerk?

Deze nota kan gezien worden als uitwerking van een deelprogramma van het Wmo-beleidsplan.

Verder ontwikkelen en concretiseren van de 3 thema’s waaraan we het vrijwilligersbeleid koppelen is het uitgangspunt van deze nota. Deze thema’s zijn stimuleren, ondersteunen en verbinden, zodat iedereen die wil vrijwilligerswerk kan doen.

Ter inzage

Bekijk hier de nota Vrijwilligerswerk. Deze ligt ook ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de W. van de Knoopdreef 1, 1132 KN  Volendam. Ook is via deze link de cultuurnota in te zien.