Mandaatbesluit Markermeerdijken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 gemeente Edam-Volendam

Dit item is verlopen op 10-08-2019.

Het college van burgemeesters en wethouders van Edam-Volendam hebben op 18 juni 2019 besloten om de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te mandateren en machtigen inzake het project Markermeerdijken (Mandaatbesluit Markermeerdijken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 gemeente Edam-Volendam).

Ten behoeve van de versterking van de Markermeerdijken heeft de Alliantie een Projectplan Waterwet opgesteld. Ter uitvoering van het Projectplan Waterwet dienen de komende jaren tientallen (Wabo) uitvoeringsvergunningen en ontheffingen te worden aangevraagd en verleend.

Het Mandaatbesluit  kan op afspraak worden ingezien op het Stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1 in Volendam. Deze kan ook hieronder digitaal worden geraadpleegd.

Edam-Volendam, 18 juni 2019