Kennisgeving ontheffing geluid bouwwerkzaamheden

Dit item is verlopen op 15-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam brengt ter openbare kennis dat zij op grond van artikel 8.3 lid 3 van het Bouwbesluit 2012 ontheffing hebben verleend voor de dagwaarden en bijbehorende maximale blootstellingsduur als benoemd in artikel 8.3 lid 2 voor het bouwen van een winkelpand aan de Hyacintenstraat.

  • Betreffende        :            Van den Hogen bouwbedrijven
  • voor de datum(s):          +- week 25, geschatte duur 3 weken
  • op de tijdstippen :          7:00 – 16:30 uur


Dit houdt in dat in die periode de maximale geluidsniveaus als bedoeld in artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 zijn verruimd.

Tegen de bovenvermelde verleende ontheffing kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag van bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

                                              

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 29 april 2019