Kennisgeving anterieure overeenkomst Hoogstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat er op maandag 6 juli 2020 een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Edam-Volendam en HSB Bouw B.V. inzake het herontwikkelingsproject Hoogstraat.

Inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt met ingang van 13 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Binnen de genoemde termijn kan tijdens openingstijden bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1 in Volendam kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren indienen.

Edam-Volendam, 13 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam