Kennisgeving 12-dagenregeling horeca topsport gala

Dit item is verlopen op 08-12-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam brengt ter openbare kennis dat zij op grond van artikel 4:3 Algemene Plaatselijke Verordening kennis hebben genomen van een vrijstelling 12-dagenregeling horeca.

Betreffende      :              Stichting R.K.F.C. Volendam, activiteit in sporthal de Opperdam, Heideweg 4 te Volendam.

Voor de datum  :             7 december 2019

Dit houdt in dat op die datum de geluidsvoorschriften op grond van de Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn verruimd.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 24 oktober 2019