Kennisgeving 12-dagenregeling horeca Thomas' Café

Dit item is verlopen op 06-05-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam brengt ter openbare kennis dat zij op grond van artikel 4:3 Algemene Plaatselijke Verordening kennis hebben genomen van een vrijstelling 12-dagenregeling horeca.

Betreffende      :              Thomas' Café, Dirrick Gerritszstraat 26 in EDAM              

voor de datum  :              3 mei 2019

Dit houdt in dat op die datum de geluidsvoorschriften op grond van de Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn verruimd.

                                              

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 25 april 2019