Kennisgeving 12-dagenregeling horeca Mfa De Groote Molen

Dit item is verlopen op 10-03-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam brengt ter openbare kennis dat zij op grond van artikel 4:3 Algemene Plaatselijke Verordening kennis hebben genomen van een vrijstelling 12-dagenregeling horeca.

Betreffende       :             Mfa de Groote molen, Seevancksweg 93 te Oosthuizen            

voor de data     :              8 maart 2019/ 9 maart 2019        

Dit houdt in dat op die datum de geluidsvoorschriften op grond van de Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn verruimd.

                                              

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,