Kennisgeving 12-dagenregeling horeca Café Seevanck

Dit item is verlopen op 18-11-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam brengt ter openbare kennis dat zij op grond van artikel 4:3 Algemene Plaatselijke Verordening kennis hebben genomen van een vrijstelling 12-dagenregeling horeca.

Betreffende      :              Snackbar Café Seevanck, Oosteinde 16 in Oosthuizen           

voor de datum  :             16 november 2019

Dit houdt in dat op die datum de geluidsvoorschriften op grond van de Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn verruimd.                                         

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 16 september 2019