Kennisgeving 12-dagenregeling horeca Café Seevanck

Dit item is verlopen op 11-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam brengt ter openbare kennis dat zij op grond van artikel 4:3 Algemene Plaatselijke Verordening kennis hebben genomen van een vrijstelling 12-dagenregeling horeca.

Betreffende:              Café Seevanck, Oosteinde 16 in OOSTHUIZEN 

voor de data:             7 t/m 10 juni 2019

Dit houdt in dat op die datum de geluidsvoorschriften op grond van de Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn verruimd.

                                              

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 25 maart 2019