Kennisgeving 12-dagenregeling horeca Café Lennon's

Dit item is verlopen op 19-08-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam brengt ter openbare kennis dat zij op grond van artikel 4:3 Algemene Plaatselijke Verordening kennis hebben genomen van een vrijstelling 12-dagenregeling horeca.

Betreffende      :              Café Lennon's, Haven 166 in VOLENDAM
voor de datum  :              17 augustus 2019

Dit houdt in dat op die datum de geluidsvoorschriften op grond van de Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn verruimd.                      


Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 12 augustus 2019