Kennisgeving 12-dagenregeling horeca Café de Gevangenpoort

Dit item is verlopen op 09-12-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam brengt ter openbare kennis dat zij op grond van artikel 4:3 Algemene Plaatselijke Verordening kennis hebben genomen van een vrijstelling 12-dagenregeling horeca.

Betreffende      :              Café de Gevangenpoort, Gevangenpoortsteeg 3 in EDAM        

voor de datums :            25 oktober, 2 november en 7 december 2019                                  

Dit houdt in dat op die datum de geluidsvoorschriften op grond van de Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn verruimd.                                              

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 23 september 2019