Jaarverslag 2018 bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie Edam-Volendam

Dit item is verlopen op 07-12-2019.

De bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie van de gemeente Edam-Volendam heeft verslag uit gebracht over haar werkzaamheden in het jaar 2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 oktober 2019 kennisgenomen van dit jaarverslag 2018: