Instellingsbesluit warenmarkt Volendam

Dit item is verlopen op 30-05-2019.

In de vergadering van 26 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam het benodigde ‘instellingsbesluit warenmarkt Volendam’ genomen. Hiermee wordt de verhuizing ook juridisch geregeld. Het oude instellingsbesluit voor de tijdelijke locatie (Populierenlaan) van 14 december 2017 wordt hiermee ingetrokken. Het instellingsbesluit treedt in werking een dag na bekendmaking en ligt vanaf heden voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor aan de W. v.d. Knoopdreef 1 te Volendam tijdens openingstijden en kunt u hieronder downloaden.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.