Bekendmaking wijziging evenementenbeleid (AMVO-terrein)

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maakt bekend dat zij op 3 maart 2020 de Beleidsnota Evenementenveiligheid van 18 juli 2016 hebben gewijzigd. Op het AMVO-terrein zijn geen evenementen meer toegestaan. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt voor het straatvoetbaltoernooi, indien dit evenement aantoonbaar niet op een andere locatie kan worden georganiseerd. Als bijkomende voorwaarde geldt dan wel, dat vanwege de parkeerdruk op dezelfde dag geen evenement – waaronder de zaterdagmarkt – plaatsvindt op het Europaplein.