Bekendmaking Wet milieubeheer

Dit item is verlopen op 16-11-2019.

Beschikking maatwerkvoorschriften

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, op grond van artikel 2.1, vierde lid en artikel 3.139, vijfde lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan Kaptein Processed Cheese Factory, gelegen aan Industrielaan 2 te Oosthuizen. Het opleggen van lozingsvoorschriften dient ter bescherming van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Inzage

De beschikking ligt tijdens werkuren van 1 oktober tot 12 november 2019 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op de site van odijmond.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Zaanstreek-Waterland en/of bij gemeente Edam-Volendam.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 12 november 2019 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie

Bezoek- en postadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer.

Telefoon: (075) 655 35 35. Fax: (075) 655 35 30. E-mail: info@odijmond.nl.

Wormer, 30 september 2019