Bekendmaking Wet milieubeheer Hamerstraat 26, Edam

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Beschikking maatwerkvoorschriften

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond legt, namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, op grond van artikel 2.1, tweede lid onder l van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op aan Klaas Puul B.V. gelegen aan Hamerstraat 26 te Edam. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het aanwezig hebben van een stikstoftank met inhoud van 49.000 liter (49 m3) op 60 centimeter van de erfgrens en gelden voor onbepaalde tijd.
 

Inzage

De beschikking ligt tijdens werkuren van 9 april tot 21 mei 2019 ter inzage bij de sectie Bouwen en Milieu aan de Mgr. Cornelis Veermanlaan 1f in Volendam en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Zaanstreek-Waterland en/of bij gemeente Edam-Volendam, sectie Bouwen en Milieu.
 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tot 21 mei 2019 kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam.  

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 

Algemene informatie

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Zaanstreek-Waterland.

Bezoek- en postadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer.

Telefoon: (075) 655 35 35. Fax: (075) 655 35 30. E-mail: info@odijmond.nl

Wormer, 8 april 2019