Bekendmaking Wet milieubeheer Buitengouwweg 2, Middelie

Dit item is verlopen op 08-06-2019.

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond heeft een kennisgeving ontvangen op grond van artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Van der Bel Recycling B.V. voor het gebruik van een mobiele puinbreker op de locatie Buitengouwweg 2 te Middelie.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 1 juli tot 30 september 2019, gedurende twee aaneengesloten werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur.

Algemene informatie

Bezoek- en postadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer.

Telefoon: (075) 655 35 35. Fax: (075) 655 35 30. E-mail: info@odijmond.nl

Wormer, 19 april 2019