Bekendmaking programmabegroting 2018

Dit item is verlopen op 21-11-2017.

Ter voldoening aan artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet maken Burgemeester en wethouders bekend dat de programmabegroting en het programmaplan van de gemeente Edam-Volendam voor het dienstjaar 2018 aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Vanaf heden is de begroting in afschrift tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De begroting is ter lezing neergelegd in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. Tevens is deze digitaal na te lezen via onderstaand document.