Bekendmaking locaties ondergrondse containers

Dit item is verlopen op 30-09-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maakt bekend dat zij op 24 juli 2019 de volgende locaties heeft aangewezen voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers.

Volendam

  • Meester Mührenlaan naast huisnummer 100 (twee restafvalcontainers)
  • Wethouder Koningslaan tegenover huisnummer 3-5 (één restafvalcontainer)
  • Donata Steurhof nabij huisnummer 1 (één restafvalcontainer)
  • Leendert Spaanderlaan naast huisnummer 2 (één restafvalcontainer)
  • Begerslant naast huisnummer 55 (één restafvalcontainer)
  • De Wigge nabij huisnummer 17 (twee restafvalcontainers)
  • Helena Smitsstraat tegenover huisnummer 39 (één restafvalcontainer)
  • Logger naast huisnummer 2 (één restafvalcontainer)
     

Het aanwijzen van de locaties is tot stand gekomen door middel van participatiebijeenkomsten. Daarbij is rekening gehouden met een aantal vastgestelde richtlijnen. Tegen het ontwerpbesluit konden zienswijzen worden ingediend. Inwoners die een zienswijze hebben ingediend, hebben hierover persoonlijk bericht gehad.

Beroep

Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht. Het instellen van beroep kan tot zes weken na bekendmaking van het besluit. Het beroep kan ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien u het besluit wil laten schorsen, dient u daartoe tevens een verzoek te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie vindt u op de website van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State www.raadvanstate.nl.