Bekendmaking locaties ondergrondse containers

Dit item is verlopen op 10-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maakt bekend dat zij op 30 april 2019 de volgende locaties heeft aangewezen voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers.

Volendam

 • Wilgenlaan nabij huisnummer 4-5 (Beukenlaan)
 • Junoplantsoen tegenover huisnummer 1
 • Maanstraat nabij huisnummer 25
 • Weegschaalstraat tegenover huisnummer 9-11
 • Apolloplantsoen tegenover huisnummer 1
 • Wijnand Nieuwenkampstraat naast huisnummer 3
 • Willem Woutersstraat tegenover huisnummer 6
   

Edam

 • Jacob Matijsen Osterlinghstraat tegenover huisnummer 8-9
 • Jacob Matijsen Osterlinghstraat tegenover huisnummer 31-32
 • Langemeerstraat tegenover huisnummer 2
 • Purmerstraat tegenover huisnummer 21
 • Watermolen tegenover huisnummer 1
 • Tjaskermolen nabij huisnummer 20


Het aanwijzen van de locaties is tot stand gekomen door middel van participatiebijeenkomsten. Daarbij is rekening gehouden met een aantal vastgestelde richtlijnen. Tegen het ontwerpbesluit konden zienswijzen worden ingediend. Inwoners die een zienswijze hebben ingediend, hebben hierover persoonlijk bericht gehad.


Beroep

Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht. Voor informatie over het instellen van beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening, zie onze website op de pagina bezwaar en beroep.

Plaatsing

Wij verwachten dat de containers in de periode 1 juli 2019 tot en met 19 juli 2019 worden geplaatst. Dit is mede afhankelijk van de uitkomst van bodemonderzoeken en/of onvoorziene omstandigheden.