Bekendmaking locaties ondergrondse containers

Dit item is verlopen op 27-04-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maakt bekend dat zij op 28 januari 2019 de volgende locaties heeft aangewezen voor het plaatsen van ondergrondse containers.

Volendam

 • Urkerstraat nabij huisnummer 1 (1 x restafval)
 • Visservenplein nabij huisnummer 1 (1 x restafval)
 • Schoklandstraat nabij huisnummer 22 (1 x restafval)
 • Terschellingplantsoen nabij huisnummer 1 (1 x restafval)
 • Rozenstraat nabij huisnummer 2 (1 x restafval en 1 x papier)
 • Burgemeester van Baarstraat tegenover huisnummer 31 (2 x glas)

Edam

 • Paulus Pietersstraat tegenover huisnummer 13-14 (1 x restafval)
 • nabij kruising Pieter Claesstraat/Floris Simonszstraat (1 x restafval)
 • Paulus Pietersstraat nabij huisnummer 22 (1 restafval en 1 x papier) > wijziging ten opzichte van eerste ontwerp
 • Keetzijde nabij huisnummer 18/brug Zoutziedershof (1 x restafval)
 • Burgemeester Versteegsingel nabij huisnummer 40 (Volendammerpad) (1 x restafval)
 • Roelof Bootstraat nabij huisnummer 95-97 (1 x restafval)

Het aanwijzen van de locaties is tot stand gekomen door middel van participatiebijeenkomsten. Daarbij is rekening gehouden met een aantal vastgestelde richtlijnen. Tegen het ontwerpbesluit konden zienswijzen worden ingediend. Inwoners die een zienswijze hebben ingediend, hebben hierover persoonlijk bericht gehad.

Beroep

Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht. Voor informatie over het instellen van beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening, zie onze website op de pagina ‘bezwaar en beroep’.

Plaatsing en ingebruikname

Wij verwachten dat de containers in week 13, 14 en 15 (25 maart tot en met 12 april 2019) worden geplaatst. Dit is mede afhankelijk van de uitkomst van bodemonderzoeken en/of onvoorziene omstandigheden. Houd er rekening mee dat het plaatsen van de containers enige verkeershinder met zich kan meebrengen. Na plaatsing ontvangen de inwoners uit de betreffende wijken een brief over de ingebruikname van de containers. Daarna worden in de betreffende wijken geen huisvuilzakken meer opgehaald.