Bekendmaking locaties ondergrondse containers

Dit item is verlopen op 28-03-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maakt bekend dat zij op 10 februari 2020 de volgende locaties heeft aangewezen voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers.

Volendam

 • Oostwal nabij huisnummer 1
 • Val van Urk (nabij Oostwal huisnummer 49)
 • Steile Bank nabij huisnummer 13
 • Gouwzee tegenover huisnummers 25-27
 • Abbert (nabij Hofstede huisnummer 15)
 • Paulus Rinkstraat tegenover huisnummer 21
 • Jan Sluiterstraat naast huisnummer 21
 • Pieter van der Hemstraat tegenover huisnummer 2
 • Cornelis Boldingstraat nabij huisnummer 24
   

Het aanwijzen van de locaties is tot stand gekomen door middel van participatiebijeenkomsten. Daarbij is rekening gehouden met een aantal vastgestelde richtlijnen. Tegen het ontwerpbesluit konden zienswijzen worden ingediend. Inwoners die een zienswijze hebben ingediend, hebben hierover persoonlijk bericht gehad.

Beroep

Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.


Het instellen van beroep kan tot zes weken na bekendmaking van het besluit. Het beroep kan ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam
 • adres
 • het besluit waartegen het beroep is gericht
 • de gronden waarop het beroepschrift rust.


Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien u het besluit wil laten schorsen, dient u daartoe tevens een verzoek te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.