Bekendmaking drank- en horecavergunning Haven 35

De Burgemeester van Edam-Volendam heeft op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet besloten een drank- en horecavergunning te verlenen t.b.v.:

Thirty5, Haven 35, 1131 EP Volendam

afgegeven op 10 juli 2020,

verzonden op 10 juli 2020

Bezwaar indienen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de Burgemeester van Edam-Volendam, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  • de naam en adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
  • de gronden waarop het bezwaarschrift rust.