Bekendmaking cultuurnota

Dit item is verlopen op 13-09-2018.

Burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam maken bekend dat de raad van de gemeente Edam-Volendam op 14 juni 2018 de nota voor kunst en cultuur ‘cultuurnota 2018-2022' heeft vastgesteld.

Waarom een kunst- en cultuurnota?

Kunst en cultuur is belangrijk voor het leefklimaat in Edam-Volendam. Versterking van het aanbod en vergroting van cultuurdeelname zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van Edam-Volendam als complete gemeente met vitale kernen. Het creëren van een optimaal lokaal cultureel klimaat is een gezamenlijke opgave voor de gemeente, culturele organisaties, actieve inwoners en ondernemers. Kunst en cultuur spelen door de integrale aanpak een belangrijke rol bij het behalen van de ambities in het sociale domein.

De omvang en diversiteit van de culturele sector en haar vraagstukken hebben geleid tot een clustering van ambities en doelstellingen in vijf programma’s: Talentontwikkeling van de jeugd, Levendige historie, Inclusie door Kunst, Participatie en leefbaarheid en Zichtbaarheid en imago van kunst en cultuur.

Door de inzet van een Cultuurmakelaar wordt de netwerkvorming die een belangrijk uitgangspunt vormt bij de realisatie van de doelen in de programmalijnen tot stand gebracht en kunnen de ambities gerealiseerd worden.

Ter inzage

De Cultuurnota 2018-2022 ligt vanaf 03 augustus 2018 ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de W. van de Knoopdreef 1, 1132 KN  Volendam. Ook is de cultuurnota in te zien via onderstaande link(s).