Afvalcontainers

Maakt u in uw wijk gebruik van een ondergrondse afvalcontainer? Voor veel wijken wordt in het laatste kwartaal van 2019 per woning een toegangspasje verstrekt. U heeft of krijgt hierover nog een informatiebrief. Deze toegangspassen zijn op alle ondergrondse huisvuilcontainers in de gemeente toepasbaar. De buiten een gebied aanwezige ondergrondse afvalcontainers zijn, tot nadere berichtgeving, nog zonder pas te gebruiken. Is uw huis net opgeleverd en u heeft nog geen pasje ontvangen? Dan kunt u deze hier aanvragen. 

Bent u uw pas kwijtgeraakt? Dan kunt u hier ook een nieuwe aanvragen. Uw verloren pas wordt dan direct geblokkeerd. 

De aanvraag of aangifte kan ook persoonlijk bij de balie. Neem hiervoor uw legitimatiebewijs mee.

Aangifte of aanvraag pasje afvalcontainer

Melding doen van een volle container

(u vinkt in het meldingenformulier de categorie 'reiniging' aan en vult daarna in waar en wat het betreft).

Gebruikershandleiding ondergrondse afvalcontainers

  1. U houdt uw pas voor het venster aan de bovenzijde van de ondergrondse container.
  2. De deksel ontgrendelt automatisch en u kunt de ondergrondse container openen.
  3. Plaats uw afval in de bak en let op dat uw afval niet klemt.
  4. Sluit de deksel en de afvalzak valt in de ondergrondse container.
  5. Als u meerdere zakken huisvuil wilt weggooien, herhaalt u bovenstaande handelingen.