Afval & Milieu

Afvalinzamelstations

Afvalinzamelstations

Waar lever ik mijn afval in en hoe, openingstijden.

Melden geluidsoverlast en vrijstelling geluidsvoorschriften

Melden geluidsoverlast en vrijstelling geluidsvoorschriften

Ervaart u geluidsoverlast door een bedrijf? Meer informatie, melden van geluidsoverlast en aanvragen vrijstelling geluidsvoorschriften.

Klacht afvalinzameling

Klacht afvalinzameling

Vuilnis niet opgehaald? Geef het hier door.

Afvalkalender

Afvalinzamelkalender Edam-Volendam

De inzamelkalender met de ophaaldagen van huisvuil, grofvuil, papier, GFT.

Melden geuroverlast

Melden geuroverlast

Ervaart u geuroverlast door een bedrijf? Meer informatie en een melding doen.

Reinigingsrechten

Reinigingsrechten

Verordening en tarieven voor bedrijfsafval Reinigingsrechten.

Melding doen over uw woon- en leefomgeving

Melding woon- en leefomgeving

U kunt hier uw melding doorgeven over straten, straatverlichting, riolering/putten, speelplaatsen, groenvoorziening, verkeersborden en dergelijke.

Nachtwerkontheffing

Nachtwerkontheffing

Wanneer u buiten de reguliere werktijden werk verricht binnen de openbare ruimte, veroorzaakt u mogelijk geluidhinder. Hiervoor heeft u een nachtwerkontheffing nodig.

Meer informatie, aanvraagformulieren en rapporten inzake afval & milieu

Meer informatie, aanvraagformulieren & rapporten

Meer informatie, aanvraagformulieren en beleidsrapporten