Afval & Milieu

Afvalinzamelstations

Afvalinzamelstations

Waar lever ik mijn afval in en hoe, openingstijden.

Melding doen over uw woon- en leefomgeving

Melding woon- en leefomgeving

U kunt hier uw melding doorgeven over straten, straatverlichting, riolering/putten, speelplaatsen, groenvoorziening, verkeersborden en dergelijke.

Nachtwerkontheffing

Nachtwerkontheffing

Wanneer u buiten de reguliere werktijden werk verricht binnen de openbare ruimte, veroorzaakt u mogelijk geluidhinder. Hiervoor heeft u een nachtwerkontheffing nodig.

Afvalkalender

Afvalinzamelkalender Edam-Volendam

De inzamelkalender met de ophaaldagen van huisvuil, grofvuil, papier, GFT.

Melden geur-, geluidsoverlast en vrijstelling geluidsvoorschriften

Melden geur-, geluidsoverlast en vrijstelling geluidsvoorschriften

Ervaart u geluidsoverlast door een bedrijf? Meer informatie, melden van geluidsoverlast en aanvragen vrijstelling geluidsvoorschriften.

Reinigingsrechten

Reinigingsrechten

Verordening en tarieven voor bedrijfsafval Reinigingsrechten.

Afvalcontainers

Afvalcontainers

Over (ondergrondse) afvalcontainers, toegangspasjes, vermissing en aanvragen.

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Regels voor het verwijderen van asbest.

Meer informatie, aanvraagformulieren en rapporten inzake afval & milieu

Meer informatie, aanvraagformulieren & rapporten

Meer informatie, aanvraagformulieren en beleidsrapporten