Nieuwsbrief week 13, wegwerkzaamheden

Nieuwsbrief wegwerkzaamheden en wegafsluitingen

Hieronder een overzicht van alle wegwerkzaamheden en wegafsluitingen. 

Op onze site vindt u een overzicht van graafwerkzaamheden met betrekking tot het leggen van kabels en leidingen.

Verkeersregeling Zuideinde - Haven - Noordeinde weer van kracht

Vanaf 1 april tot 1 november is de gebruikelijke verkeersregeling op de dijk in Volendam weer van kracht. Dit houdt in dat het Noordeinde en Zuideinde tussen 11.00 en 23.00 uur alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer via de verzinkbare palen aan het begin van deze straten.
 

Lees het volledige artikel

Update werkzaamheden Europlein

De werkzaamheden aan de Zeestraat/ Europaplein gaan goed! Zoals het er nu uitziet zijn de werkzaamheden eerder klaar dan dat we met elkaar voor mogelijk hadden gehouden.
Goed nieuws dus voor iedereen die er op wat voor manier bij betrokken is of hinder van heeft!

Een korte update:

  • De rijweg die op dit moment openligt (geel gearceerde gedeelte) zal in de loop van de komende twee weken gereed zijn;
  • Hierbij wordt het plateau ter hoogte van de kruising met de Bokkingstraat meegenomen;
  • Hierna wordt begonnen met het trottoir aan de noordzijde van de Zeestraat. Deze loopt vanaf de Dwarsstraat t/m Zeestraat nr. 18;
  • Tevens zal zo snel mogelijk de verhardingen bij de entree van het Havenhof aangebracht gaan worden.
     


Als laatste nog de vermelding dat de restvuilcontainer is verplaatst vanaf de Dwarsstraat naar het AMVO terrein.

Lees het volledige artikel