Verhalen

Volendam in de Tweede Wereldoorlog

Bij het beschrijven van de Tweede Wereldoorlog gaat de aandacht vooral uit naar internationale en nationale aspecten. Wie wil inzoomen op wat er lokaal gebeurd is, wordt bijna altijd teleurgesteld, want wanneer je dorp geen groot negatief spektakel heeft gekend, is er weinig onderzocht. Net als voor honderden andere dorpen gold dat ook Volendam. Zo telt het indrukwekkende standaardwerk van Lou de Jong 15.000 bladzijden en vraagt het 1 meter 20 aan ruimte in de boekenkast, maar je vindt niets over Edam en de vier regels die hij aan Volendam besteedt, zijn aantoonbaar onjuist.

Verhalen in de Nivo

Van wat de oorlog in werkelijkheid betekend heeft voor Volendam, een van de vele dorpen waar ‘de oorlog ongemerkt voorbij lijkt te zijn gegaan’, hebben Piet Koning en Evert Koning in 2010 verslag gedaan in hun boek ‘WERELD oorlog in het DORP’. Nu, 10 jaar later, wordt daarvan een samenvatting gegeven in een aantal prachtige verhalen in de Nivo. Deze zijn hieronder toegevoegd als PDF.

Verhalen in de Stadskrant

Ook in de Stadskrant staan indrukwekkende oorlogverhalen. Verder bezoekt Yvonne Jonkman diverse inwoners uit Edam-Volendam, zij omschrijven wat vrijheid voor hen inhoudt. Hoe ze omgaan met deze vrijheid en welke gevaren onze vrijheid bedreigen. Deze verhalen zijn ook hieronder toegevoegd als PDF.