Parkeerterrein Singelweg

Inrichting van een parkeerterrein aan de Singelweg in Edam.

Update februari 2023

We hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van het parkeerterrein fase 1. Op basis daarvan is besloten om ook fase 2 aan te leggen. Dat gebeurt in het tweede kwartaal van 2023. Het gaat om de aanleg van 70 parkeerplaatsen. De omgeving is via een participatietraject op de hoogte gebracht.

Update oktober 2020

In juni 2020 is gestart met de inrichting van een parkeerterrein aan de Singelweg. Het parkeerterrein is in september 2020 in gebruik genomen. Er is plaats voor circa 150 personenauto's en er is bebording en afrastering geplaatst.

Parkeerterrein aan de Singelweg in aanbouw

Verlichting

Er is een pilot uitgevoerd met in eerste instantie twee lichtmasten aan de rand van het parkeerterrein in twee kleurtemperaturen. Aan de hand van deze pilot is bekeken of twee lantaarnpalen voldoende is. Op basis van de huidige ervaringen is besloten om de verlichting nog niet uit te breiden met extra lantaarnpalen.

Wandelroute

We hebben het voetgangerspad aangelegd. Deze loopt vanaf het parkeerterrein langs de zuidzijde van de Singelweg naar de bestaande oversteekplaats.