Parkeerterrein Singelweg

Inrichting van een parkeerterrein aan de Singelweg in Edam.

In juni 2020 is gestart met de inrichting van een parkeerterrein aan de Singelweg. Het parkeerterrein is in september 2020 in gebruik genomen. Er is plaats voor circa 150 personenauto's en er is bebording en afrastering geplaatst.

We monitoren het gebruik van het parkeerterrein en eind van het derde kwartaal 2022 wordt besloten of fase 2 (70 extra parkeerplaatsen) wordt aangelegd.

Parkeerterrein aan de Singelweg in aanbouw

Verlichting

Er is een pilot uitgevoerd met in eerste instantie twee lichtmasten aan de rand van het parkeerterrein in twee kleurtemperaturen. Aan de hand van deze pilot is bekeken of twee lantaarnpalen voldoende is. Op basis van de huidige ervaringen is besloten om de verlichting nog niet uit te breiden met extra lantaarnpalen.

Wandelroute

Na start van de bouw van de tijdelijke vestiging van de brandweer Edam is geanalyseerd welke route bezoekers van het parkeerterrein nemen. Op basis daarvan is besloten om langs de zuidzijde van de Singelweg langs het fietspad een voetpad aan te leggen.