Parkeerterrein Singelweg

Inrichting van een parkeerterrein aan de Singelweg in Edam.

In juni 2020 is gestart met de inrichting van een parkeerterrein aan de Singelweg. Het parkeerterrein is in september 2020 in gebruik genomen. Er is plaats voor circa 150 personenauto's en er is bebording en afrastering geplaatst.

Begin 2021 zijn gesprekken met bewoners gestart. De pilot zal in eerste instantie worden uitgevoerd met twee lichtmasten aan de rand van het parkeerterrein in twee kleurtemperaturen. Verder werken we alternatieven uit om de wandelroute van het parkeerterrein naar het laboratorium te verbeteren.

Parkeerterrein aan de Singelweg in aanbouw