Openbare kennisgeving stemmen met een kierzerspas, verkiezingen 15 maart 2023

De burgemeester van Edam-Volendam maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten en waterschappen op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie en/of waterschap.

Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas voor de provinciale staten kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Noord-Holland. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het Hoogheemraaschap Hollands Noorderkwartier. Let op! De grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap. 

Een kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan, daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Dit kan ook  met uw Digid via onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Informatie

Op het Stadskantoor, sectie Publiek, kunt u alle informatie krijgen met betrekking tot de verkiezingen. Het bezoekadres is: W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN, Volendam. Bereikbaar via (0299) 398 398 of verkiezingen@edam-volendam.nl