Openbare kennisgeving stemmen bij volmacht verkiezingen 15 maart 2023

De burgemeester van Edam-Volendam maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten en waterschappen op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Edam-Volendam woont en ook een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen? Dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u toevoegen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook zelf voor beide verkiezingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per verkiezing niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Edam-Volendam woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van dezelfde provinciale staten en/of hetzelfde waterschap. Dit kan met uw Digid via onze website of mondeling aan de balie. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het schriftelijk volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Informatie

Op het Stadskantoor, sectie Publiek, kunt u alle informatie krijgen met betrekking tot de verkiezingen. Het bezoekadres is: W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN, Volendam. Bereikbaar via (0299) 398 398 of verkiezingen@edam-volendam.nl