Ondertekening anterieure overeenkomst Maria Goretti Locatie

Status: Ter inzage

Informatie

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 6.24.3 en artikel 6.24.3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, de datum 25 mei 2021 de anterieure overeenkomst van de Maria Goretti Locatie is ondertekend.

Plangebied

Het plangebied kent een centrale ligging aan de Julianaweg 95 te Volendam.

Doel

De overeenkomst stelt diverse kaders waaraan de planvorming dient te voldoen.

Inzien

Een zakelijke omschrijving van de anterieure overeenkomst ligt acht weken fysiek ter inzage bij de receptie van het stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam en kan op afspraak worden ingezien.

U vindt hier digitaal de zakelijke omschrijving

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren indienen.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, tel. (0299) 398 398.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Volendam, 3 juni 2020.