Omgevingsvergunningen, 25 mei 2021

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Edam + Purmer

 • 20.05.2021: activiteit bouwen, Sijmen Grootstraat 12, 1135 HM Edam;
 • 24.05.2021: activiteit bouwen, Zeevangszeedijk 14, 1135 CX Edam;

Volendam

 • 21.05.2021: activiteit bouwen, Wilgenlaan3, 1131 CM Volendam;
 • 22.05.2021: activiteit bouwen, Meerstraat 12, 1131 EK Volendam;

Kern Zeevang

 • 18.05.2021: activiteit bouwen, Zeevangsdijkje 13, 1471 EA Kwadijk;
 • 19.05.2021: activiteit bouwen, De Wijzend 199, 1474 PL Oosthuizen;
 • 25.05.2021: activiteit bouwen, De Krommert 87, 1474 PR Oosthuizen;
 • 25.05.2021: activiteit bouwen, Raadhuisstraat 14 a, 1474 PR Oosthuizen;

Een binnengekomen aanvraag om een omgevingsvergunning is geen besluit in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep.

Verleende omgevingsvergunning

Edam of Purmer

 • 19.05.2021: activiteit bouwen, het uitvoeren van een werk geen gebouw zijnde, gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan, een uitweg maken, Oosterweg E4, 1481 AN Purmer;
 • 21.05.2021: activiteit bouwen, het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, en het maken van een uitweg, Baandervesting te Edam;
 • 21.05.2021: activiteit het uitvoeren van een werk, het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument en het maken van een uitweg, Baandervesting te Edam;
 • 25.05.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Lingerzijde 22, 1135 AP Edam;

Volendam

 • 11.03.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Broeckgouw fase 9 en 10, fase 6 en 1e, 1132 in Volendam;
 • 20.05.2021: activiteit bouwen, Daliastraat 16, 1131 HH Volendam;
 • 20.05.2021: activiteit bouwen, Noordeinde 70, 1131 GD Volendam;
 • 21.05.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Zeestraat 27, 1131 ZD Volendam;
 • 25.05.2021: activiteit bouwen, Edammerweg 24, 1131 DP Volendam;
 • 25.05.2021: activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, Pinkewad 25, 1132 NC Volendam;

Kern Zeevang

 • 19.05.2021: activiteit bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan, Stationsweg 26-58, Kwadijk
 • 20.05.2021: activiteit bouwen, Kwadijk 73, 1471 CD Kwadijk;
 • 25.05.2021: activiteit bouwen en het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, Edammerdijkje 13, 1472 GC Middelie;

Bezwaar indienen: Tegen de bovenvermelde verleende en/of geweigerde omgevingsvergunningen kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzending (de datum die voor het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Verlengingsbesluit

 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Matthijs Tinxgracht 8a te Edam op 18 mei 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 juli 2021.
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Burgemeester Versteeghsingel 40 te Edam op 18 mei 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 juli 2021.
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan op het perceel Beets 17 te Beets op 20 mei 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 juli 2021.
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Heideweg 1b te Volendam op 25 mei 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 juli 2021.
 • Wij delen u hierbij mee dat voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel Prinses Beatrixstraat 1 te Volendam op 25 mei 2021 een verlengingsbesluit genomen is, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 juli 2021.

Melding activiteitenbesluit

Door het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam is de volgende milieu melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer op vermelde datum geaccepteerd:

 • 20.05.2021: melding activiteitenbesluit, Julianaweg 196, 1131 DL Volendam;
 • 21.05.2021: melding activiteitenbesluit, Langemeerstraat 2b, 1135 JE Edam;
 • 21.05.2021: melding activiteitenbesluit, De Stient 4, 1132 BE Volendam;

Edam-Volendam, 25 mei 2021