Omgevingsvergunning Botterschool aangevraagd

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de bouw van 26 woningen bij de oude Botterschool aan de Hendrick Dirckszstraat in Edam.

In november 2021 heeft de raad het bestemmingsplan Botterschool vastgesteld en is deze in werking getreden. Dit bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk, omdat er nog een juridische procedure loopt bij de Raad van State.  Wij verwachten half augustus een uitspraak, maar de Raad van State kan de uitspraak ook nog uitstellen. Omdat het bestemmingsplan wel in werking is getreden wordt de aanvraag hieraan getoetst. Naar verwachting duurt de procedure voor het beoordelen van de omgevingsvergunning circa acht weken.

Project Botterschool