Nieuws van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van de gemeente Edam-Volendam heeft het onderzoek naar afvalinzameling afgerond. Het onderzoek gaat over kosten (die betaald worden uit de afvalstoffenheffing die ieder huishouden ontvangt), de afvalscheiding en de dienstverlening van het inzamelen van het huishoudelijk afval. Een enquĂȘte onder inwoners maakte onderdeel uit van het onderzoek. De rekenkamercommissie dankt allen die hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Het rapport is voor iedereen te lezen en wordt besproken in het raadsplein van 23 februari a.s. U vindt de stukken hier.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke onderzoekscommissie van de gemeenteraad. Zij doet onderzoek naar het reilen en zeilen van de gemeente. Dat gaat om meer dan rekenen. De Rekenkamercommissie onderzoekt wat er gebeurt en wat dat kost en oplevert. Misschien kunnen zaken anders of beter. De Rekenkamercommissie hoopt te leren van onderzoeken. De Rekenkamercommissie wordt voorgezeten door een externe voorzitter. Twee (raads)leden van de coalitie en twee (raads)leden van de oppositie zitten in de commissie.